Anmod om adgang til institutionsplads - UA

1 of 4

eng_flag  EN: Request access to institutional place for refugees

ua_flag  UA: Запит на отримання місця в дошкільному закладі

UA: Ім'я та прізвище дитини
UA: Дата народження дитини
UA: Якщо можливо: Номер медичного страхування дитини (CPR-nr)
UA: Ім'я батьків або опікуна
UA: Якщо можливо: Номер медичного страхування батьків чи опікуна (CPR-nr)
UA: Адреса
UA: Місто
UA: Номер телефону
UA: Електронна пошта